KainuuTV
23.8.2021

Kil­pis­jär­vi

Pilk­ki­ret­ki tunturiin
KainuuTV

Kil­pis­jär­vi-Pilk­ki­ret­ki tunturiin

Unohda ar­ki­huo­let ja tule tunturiin pilkille! Kalan nar­raa­mi­nen po­ron­tal­jal­la makoillen on tehokas tapa lievittää stressiä. Onnekas pilkkijä voi saada kir­kas­ve­ti­ses­tä järvestä esi­mer­kik­si pu­na­kyl­kis­tä rautua tai täpli­käs­tä taimenta

Kil­pis­sa­fa­rit – Tun­tu­ri­ret­kiä ja opas­tuk­sia Kil­pis­jär­vel­lä

Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Vuo­kraam­me moot­to­ri­kelk­ko­ja ja muita alueella tar­vit­ta­via ret­kei­ly­va­rus­tei­ta. Jär­jes­täm­me opas­tet­tu­ja retkiä Haltille ja muualle Kä­si­var­ren suur­tun­tu­rei­den alueella lumen ja sulan maan aikaan. Kauttamme pääset ka­las­ta­maan Kä­si­var­ren parhaille rau­tu­ve­sil­le Luoh­to­jär­vel­le, jossa Kil­pis­sa­fa­reil­la on myös ka­las­tus­tu­ki­koh­ta.

Sa­fa­ri­ta­lon kaikki asia­kas­ti­lat on uu­dis­tet­tu vuonna 2018. Ajan­mu­kai­set tilat so­vel­tu­vat myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le. Kai­ke­ni­käi­sil­le ja –kokoi­sil­le löytyy sopivat ret­ki­va­rus­teet. Varaudu retkille ker­ros­pu­keu­tu­mal­la ja ottamalla mukaan omat au­rin­ko­la­sit sekä päähine

Kil­pis­sa­fa­rit on alueella ra­ja­var­ti­ja­na työs­ken­nel­leen Hannu Rauhalan perustama. Nykyisin Kil­pis­sa­fa­rei­den toimintaa pyö­rit­tä­vät hänen lapsensa Johanna Rauhala-Siivonen ja Jussi Rauhala. Hannun, Johannan ja Jussin lisäksi Kil­pis­sa­fa­rien oppaina toimii iso joukko pai­kal­li­sia, alueen ja sen olo­suh­teet erittäin hyvin tuntevia hen­ki­löi­tä.


Kil­pis­sa­fa­rit

Tsah­kal­luok­tan­tie 14,

99490 Kil­pis­jär­vi, Suomi

info@kil­pis­sa­fa­rit.fi

+358 (0) 40 5455 123

Pilk­ki­ret­ki tunturiin

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/pilk­ki­ret­ki-tunturiin/


Suomi Kortti

Ter­ve­tu­loa Twitter-Facebook @suo­mi­kort­ti

sivuille.

Teemoina: Asuminen ja vapaa-aika sekä yrit­tä­jyys.

so­me­toi­mis­to.fi/suomi-kortti

So­me­toi­mis­to.fi

2021©so­me­toi­mis­to. Kaikki oikeudet pi­dä­te­tään.


KainuuTV
KainuuTV

KainuuTV

KainuuTV-Näkökulmia Kainuusta.

TV-Digilehti-Uutiskirje.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

KainuuTv 

Kainuulainen Media ja uutisyhtiö.

Myynti-Markkinointi-Mainonta.

Kainuu Group

2021©KainuuTV.fi Kaikki oikeudet pidätetään.